Oprogramowanie dla firm

Oprogramowanie dla firm

Nasze wieloletnie Partnerstwo z renomowanymi firmami dostarczającymi oprogramowanie dla firm oraz rozwiązania informatyczne dla biznesu pozwoliło nam zbudować szeroką ofertę kompleksowych wdrożeń systemów informatycznych, dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta. Każde wdrożenie poprzedzone jest inwentaryzacją zasobów IT i analizą środowiska informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sprzętu i zabezpieczenia sieci. Na podstawie analizy planujemy wdrożenie rozwiązań informatycznych uwzględniając daleko idące plany strategiczne firm, tak aby infrastruktura informatyczna umożliwiała firmie dynamiczny rozwój. 

IMPULS EVO

IMPULS EVO – to nowoczesne, modułowe oprogramowanie z kompletną funkcjonalnością ERP, którą można elastycznie zestawiać w zależności od wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa. Obszary funkcjonalne systemu IMPULS połączone są procesowo, zgodnie z logiką i praktyką prowadzenia biznesu. Realizujemy wdrożenia tego programu w pełnym zakresie jego funkcjonalności.

IMPULS EVO zarządza pełnym obiegiem informacji w przedsiębiorstwie dotyczącym poniższych obszarów.
FINANSE

 • Finanse Księgowość Koszty
 • Środki Trwałe
 • Elektroniczna Akceptacja Faktur
 • Elektroniczna Akceptacja Delegacji
 • Grupy Kapitałowe
 • KSeF
 • Budżetowanie
 • eDokumenty

IMPULS PROJEKTY 

 • Zarządzanie projektami

IMPULS PERSONEL

 • Struktura Organizacyjna
 • Kadry
 • Płace
 • Pożyczki, świadczenia, benefity
 • Karty Pracy
 • Portal Pracowniczy
 • Elektroniczna Akceptacja Urlopów
 • Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika

IMPULS APLIKACJE MOBILNE

 • Ekrany Startowe
 • Mini CRM
 • Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych
 • Mobilna Obsługa Magazynu
 • Mobilny WMS
 • Utrzymanie Ruchu

IMPULS PRODUKCJA

 • Zarządzanie Produkcją
 • Zintegrowane Planowanie
 • Zarządzanie Produkcją Procesową Spożywczą
 • System Elektronicznej Rejestracji Produkcji
 • Autonomiczny system sterowania produkcją procesową
 • Panel Operatora
 • Kontrola Jakości - Laboratorium
 • Gospodarka Narzędziowa
 • Serwis i Utrzymanie Ruchu

IMPULS SPRZEDAŻ I MAGAZYN

 • Kontrahenci
 • CRM
 • CRM WEB
 • Dystrybucja
 • Gospodarka materiałowa
 • Zarządzanie Magazynem WMS
 • Gospodarka Transportowa
 • Intrastat
 • Elektroniczna Akceptacja Zakupów
 • EDI
 • B2B
WAPRO ERP

Programy WAPRO ERP to komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie marki WAPRO ERP można wykorzystać w każdej branży, systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.
WAPRO ERP dla sprzedaży, sklepów i hurtowni.

Sprzedaż i magazyn – Wapro Mag - Program do obsługi magazynu i sprzedaży.

 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Moduł finansowy
 • Zarządzanie relacjami z klientem CRM
 • Integracja z e-Commerce i allegro

Finanse i księgowość – Wapro Fakir - Program do pełnej obsługi księgowości w małych i średnich firmach.

 • Samodzielny program księgowy lub element systemu WAPRO ERP
 • Rozbudowane mechanizmy automatyzujące pracę
 • Liczne ułatwienia dla Biur Rachunkowych
 • Współpraca z WAPRO JPK i moduł e-Sprawozdania

Księga podatkowa – Wapro Kaper - Prosty i kompletny program do prowadzenia księgi podatkowej małej firmy, kompletny, wygodny zestaw narzędzi do zarządzania małą firmą.

 • Rozlicza ryczałtową ewidencję sprzedaży, najem.
 • uproszczone płace
 • ewidencję środków trwałych i rozliczenie samochodów.

Kadry i płace – Wapro Gang program kadrowo-płacowy.

 • Zarządzanie pracownikami i listami płac
 • Ewidencję nieobecności
 • Rejestracja czasu pracy
 • Współpracuje z programem Płatnik
 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
 • Automatyzacja przetwarzania danych

Jednolity Plik Kontrolny – Wapro JPK - Program przeznaczony jest do tworzenia sprawozdawczości JPK z modułów WAPRO ERP w formie elektronicznej.

Fakturowanie – wapro fakturka - Program do szybkiego i wygodnego wystawiania faktur - WAPRO Fakturka.

Środki trwałe - Wapro Best - System do zarządzania majątkiem trwałym dla małych i średnich firm

Businesslink - Platforma wymiany dokumentów - Platforma wymiany dokumentów z kontrahentam i komunikacji z KSeF.

Portal HR - Portal, który zwiększy efektywność komunikacji w firmie.

Platforma biznesowa – Wapro b2b - WAPRO  B2B to zintegrowana z WAPRO Mag platforma internetowa handlu hurtowego.

Sklep internetowy WAPRO B2C - sklepy internetowe zintegrowane z programem WAPRO Mag.

Platforma sprzedażowa B2M Wapro Hybrid - Zintegrowana z WAPRO Mag internetowa platforma sprzedaży do kanałów B2B i B2C.

Aukcje internetowe Wapro Aukcje - WAPRO Aukcje to system do obsługi aukcji Allegro.

Analizy wielowymiarowe Wapro Analizy - To uzupełnienie pozostałych aplikacji WAPRO ERP o zaawansowane funkcje analityczne.

PPK Wapro PPK 365 - Samodzielny program do obsługi i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Aplikacja w chmurze Wapro Online - Korzystaj z aplikacji WAPRO ERP w chmurze, dostępnych 24/7.

Firma mobilna Wapro Mobile - Mobilna firma WAPRO Mobile to aplikacja dla handlowców mobilnych.

Mobilny magazynier Wapro Mobile Mag - Mobilne wsparcie do obsługi magazynu współpracujące z systemem WAPRO Mag.

Mobilny inwentaryzator ST Wapro Mobile st 365 - Mobilny inwentaryzator ST

LSI Software Gastro

Gastro LSI to zaawansowane modułowe oprogramowanie stworzone specjalnie dla branży gastronomicznej, które umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności restauracji, kawiarni, barów oraz innych podobnych przedsiębiorstw. Dzięki swojej kompleksowej funkcjonalności i intuicyjnemu interfejsowi, Gastro LSI stanowi niezastąpione narzędzie dla właścicieli i menadżerów gastronomicznych, pomagając w usprawnieniu procesów operacyjnych oraz podnoszeniu jakości obsługi klienta.

 • GASTRO POS to moduł oprogramowania, stworzony specjalnie dla branży gastronomicznej na urządzenia typu POS. Dzięki intuicyjnemu dotykowemu interfejsowi, pracownicy mogą sprawnie wprowadzać zamówienia, modyfikować menu i wykonywać transakcje, minimalizując kolejki i czas oczekiwania klientów. Synchronizuje się z systemem menu oraz zarządzania magazynem, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do aktualnych stanów składników. Program pozwala na łatwą personalizację zamówień z uwzględnieniem specjalnych życzeń klientów, alergii czy preferencji żywieniowych oraz precyzyjne zarządzanie stolikami oraz rezerwacjami.
 • GASTRO SZEF to moduł oprogramowania, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie różnymi aspektami działalności restauracji, kawiarni, barów i innych podobnych placówek. Umożliwia m.in. tworzenie, edycję i aktualizację menu, generowanie szczegółowych raportów analitycznych oraz przepływ informacji między modułami z czasie rzeczywistym. GASTRO SZEF może integrować się z różnymi systemami.
INSOFT PC-Market

Insoft to firma, która tworzy oprogramowania specjalnie dla branży retail, które umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności sieci sklepów detalicznych oraz innych podobnych przedsiębiorstw.
Flagowym produktem jest program PC-Market. Jest to stabilne oprogramowanie dla sklepu i sieci sklepów. PC-Marekt zawiera produkty:

 • PC-Market: Program dla zintegrowanych stanowisk kasowo-magazynowych umożliwia zarządzanie gospodarką magazynową, sprzedaż i zakup oraz CRM
 • Mobilny magazynier: aplikacja stworzona dla systemu Android, współpracująca z PC-Market, umożliwiając wykonywanie procesów magazynowych za pomocą mobilnego kolektora danych.
 • PC-POS: Program kasowy do obsługi klienta za pomocą urządzeń typu POS również w trybie samoobsługi.
 • Konsola Kupca: narzędzie, które upraszcza i usprawnia zarządzanie siecią sklepów, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i dynamiczne potrzeby klientów. Dzięki centralizacji i analizom, masz pełną kontrolę nad każdym aspektem swojego biznesu, skupiając się na osiąganiu jeszcze większych sukcesów w świecie handlu detalicznego.
 • PC-Gastronom: to moduł oprogramowania, stworzony specjalnie dla branży gastronomicznej na urządzenia typu POS. zarządzanie gospodarką magazynową, sprzedaż i zakup oraz CRM w placówka gastronomicznych.
 • PC-Petrol: to zaawansowany system, stworzony z myślą o kompleksowej obsłudze stacji paliw, zarówno niezależnych, jak i sieciowanych. Zapewnia on pełną kontrolę nad procesami na stacji, od zarządzania dystrybutorami po rozliczenia i sprzedaż.
KAMSOFT
 • KS-FKW to system finansowo-księgowy stanowiący integralną cześć kompleksowego rozwiązania biznesowego dedykowanego na rynek medycyny i farmacji. Jest to narzędzie, które pozwala na automatyzację procesów księgowania dokumentów. Oprócz podstawowych funkcji, którymi jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja podatkowa oraz zarządcza, system dostarcza dodatkowych mechanizmów:
 1. Pełna automatyzacja procesów księgowania
 2. Kontrola zobowiązań i należności kontrahentów wraz z automatycznym rozliczaniem
 3. Budowanie przekrojowych analiz biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia
 4. Narzędzie do tworzenie własnych zestawień w oparciu o zestawienia definiowalne
 5. Moduł do planowania i monitorowania wyniku finansowego
 • KS-ZZL to produkt kompleksowy skierowany do jednostek takich jak szpitale, przychodnie, hurtownie farmaceutyczne czy sieci aptek realizujący funkcjonalność zarządzania zasobami ludzkimi. Program oferuje obsługę m.in. indywidualnych harmonogramów czasu pracy, wniosków urlopowych, wniosków premiowych za pomocą przeglądarki www lub aplikacji mobilnych. Pozwala to kadrze zarządzającej różnego szczebla na elastyczne planowanie pracy oraz szybkie reagowanie na zmiany.
 • KS-ESM to system Ewidencji Środków Majątkowych. Może on zostać wykorzystany w każdym obszarze działalności gospodarczej opartej nie tylko o środki własne, ale również o dotacje i darowizny. Narzędzie jest zintegrowane z systemem finansowo-księgowym KS-FKW i umożliwia przekazywanie danych dotyczących przychodów i kosztów z podziałem na dotacje.
InsERT

Programy INSERT to komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie marki INSERT można wykorzystać w każdej branży, systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.
ERP dla sprzedaży, sklepów i hurtowni.

Sprzedaż i magazyn – Subiekt - Program do obsługi magazynu i sprzedaży.

 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Moduł finansowy
 • Zarządzanie relacjami z klientem CRM
 • Integracja z e-Commerce i allegro

Finanse i księgowość – Rewizor - Program do pełnej obsługi księgowości w małych i średnich firmach.

 • Samodzielny program księgowy
 • Rozbudowane mechanizmy automatyzujące pracę
 • Liczne ułatwienia dla Biur Rachunkowych

Księga podatkowa – Rachmistrz - Prosty i kompletny program do prowadzenia księgi podatkowej małej firmy, kompletny, wygodny zestaw narzędzi do zarządzania małą firmą.

 • Rozlicza ryczałtową ewidencję sprzedaży, najem.
 • uproszczone płace
 • ewidencję środków trwałych i rozliczenie samochodów.

Kadry i płace - Gratyfikant program kadrowo-płacowy.

 • Zarządzanie pracownikami i listami płac
 • Ewidencję nieobecności
 • Rejestracja czasu pracy
 • Współpracuje z programem Płatnik
 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
 • Automatyzacja przetwarzania danych
SYS_OW - system dla zakładów mięsnych

Sys_OW jest wysoko specjalizowanym systemem informatycznym wychodzącym naprzeciw współczesnym wymogom branży mięsnej. W sposób kompleksowy pozwala na kontrolę zarówno przepływu surowców i materiałów jak i poprawności i zgodności z normami procesów produkcyjnych.

System Sys_OW został stworzony w celu :

 • Zautomatyzowania procesów ważenia  surowców, półproduktów i wyrobów
 • Tworzenia dokumentów WZ, PZ, MM itp. Przeważanych surowców, półproduktów i wyrobów
 • Zbierania danych o przeprowadzonych transakcjach (ważeniach)
 • Ewidencjonowania i obsługi zgłaszanych przez klientów zamówień na towary
 • Informowania pracowników funkcyjnych o stanach i obrotach w poszczególnych magazynach
 • Udostępniania innym systemom eksploatowanym w przedsiębiorstwie danych gromadzonych przez Sys_OW
 • Automatyzacji inwentaryzacji i ważeń kontrolnych surowców, półproduktów i wyrobów w poszczególnych magazynach
 • Generowania zestawień zbiorczych i przekrojowych wg wzorów ustalonych z użytkownikami
 • Wspomagania użytkowników w wprowadzeniu polityki cenowej
 • Wystawiania dokumentów na podstawie protokołów ważeń
 • Identyfikacji partii towaru, począwszy od skupu a kończąc na wydaniu towaru do klienta
 • Obsługi hurtowni oraz sklepów firmowych
 • Obsługi magazynów wysokiego składowania
 • Rozliczania wydajności produkcyjnych z podziałem na poszczególne etapy

Moduły systemu

 • Cenniki
 • Rozbiór
 • Produkcja
 • Wydawka
 • Zamówienia
 • Etykietowanie
 • Pojemniki
 • Raportowanie
 • JPK
COMARCH OPTIMA

Programy Comarch Optima to komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie marki Comarch Optima można wykorzystać w każdej branży, systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.
ERP dla sprzedaży, sklepów i hurtowni.
Comarch Optima zarządza pełnym obiegiem informacji w przedsiębiorstwie dotyczącym poniższych obszarów.

SPRZEDAŻ I MAGAZYN

 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Moduł finansowy
 • Zarządzanie relacjami z klientem CRM
 • Integracja z e-Commerce i allegro

Finanse i księgowość

 • Samodzielny program księgowy
 • Rozbudowane mechanizmy automatyzujące pracę
 • Liczne ułatwienia dla Biur Rachunkowych
 • Współpraca z  JPK i moduł e-Sprawozdania

Kadry i płace

 • Zarządzanie pracownikami i listami płac
 • Ewidencję nieobecności
 • Rejestracja czasu pracy
 • Współpracuje z programem Płatnik
 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
 • Automatyzacja przetwarzania danych
PŁATNIK ZUS

Program Płatnik ZUS to darmowy program umożliwiający płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Jego główne funkcjonalności to:

 • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego

Realizujemy wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie

 • administracji programem i bazami danych,
 • aktualizacje certyfikatów,
 • migracje baz danych z ACCES do MSSQL.
SERWERY I SIECI

Zapewniamy najefektywniejszy dobór narzędzi z zakresu technologii informatycznych pozwalających zbudować rozwiązanie umożliwiające spełnienie wymagań i osiągnięcie przez klienta przewagi konkurencyjnej. Pomagamy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania skalowane do wymagań Klienta.

 • Serwery i systemy pamięci masowych – Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Dell, Lenovo – najnowsze rozwiązania wszystkich wiodących producentów serwerów i macierzy przeznaczone do środowisk serwerowych
 • Systemy operacyjne – Microsoft, Linux
 • Platformy wirtualizacyjne – wirtualizacja i konsolidacja serwerów, sieci oraz pamięci masowych – Microsoft, Proxmox ,Vmware
 • Rozwiązania sieciowe - kompleksowe portfolio produktów dla sieci przewodowych i bezprzewodowych dostosowane do wymagań klienta, od małych firm do wielkich instytucji.
 • Systemy gwarantowanego zasilania awaryjnego (UPS) - oparte na jednostkach podtrzymujących, systemy zasilania z modułami akumulatorowymi oraz modularne systemy zasilania.
SPRZĘT KOMPUTEROWY, PERYFERIA I OPROGRAMOWANIE
 • Komputery, notebooki, tablety, drukarki
 • Sprzęt fiskalny – kasy i drukarki fiskalne
 • Certyfikaty i czytniki kart kryptograficznych
 • Oprogramowanie biurowe
 • Systemy identyfikacji i znakowania drukarki kodów, drukarki opasek, czytniki, materiały eksploatacyjne
Posnet logo
DELL logo
EATON logo
Microsoft
Zyxel logo
Wapro logo
Vertiv logo
Statlook logo
QNAP logo
BPSC logo
Kamsoft partner
Insoft logo
Fujitsu logo
ESET logo
Elzab logo
Dagma logo
COMARCH logo