telefon obrazek

Medycyna i farmacja

Jednym z obszarów działania naszej firmy jest pełna obsługa informatyczna jednostek medycznych, aptek i ich sieci (Medycyna - farmacja). Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące całą infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie. Aktywnie bierzemy udział w rozwoju rynku medycznego i rynku farmacji. Bierzemy udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie. Przykładem może być udział w pilotażu, wystawieniu i realizacji pierwszej e-recepty w Polsce. Oferujemy szeroki zakres działań mających na celu podniesienie jakości wykonywanych usług medycznych i aptekarskich, będących usprawnieniem zarówno dla jednostek służby zdrowia jak i dla pacjenta.

SYSTEMY OBSŁUGI APTEK I SIECI APTEK
 • KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - najpopularniejsze oprogramowanie na rynki do wspomagania codziennej pracy apteki. Umożliwia komfortową obsługę pacjenta, wspomaga proces zamawiania leków, ułatwia proces rozliczeń z refundatorami, w szczególności z NFZ
 • KS-ZSA - system zarządzania siecią aptek w pełni zintegrowany i kompatybilny z systemem aptecznym KS-AOW. ZSA umożliwia tworzenie przekrojowych analiz oraz zestawień, wpływania na kartoteki towarów czy dostawców oraz centralizację części procesów w skali całej sieci.
 • KS- Omnipharm – kompleksowe, przeglądarkowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie siecią aptek w realizacji procesów biznesowych. Omnipharm umożliwia obniżanie kosztów działalności operacyjnej, zwiększenie zysków, skracanie czasu kluczowych aktywności wykonywanych w sieci.
 • KS-BLOZ - Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.
SYSTEMY OBSŁUGI PRZYCHODNI I GABINETÓW
 • KS-PPS - Podstawowy Program Świadczeniodawcy, to najprostsze rozwiązanie wspomagające codzienną pracę małej przychodni. Umożliwia w podstawowym stopniu prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawianie e-recept, e-skierowań.
 • KS-GLR - Gabinet Lekarza Rodzinnego, to idealne rozwiązanie dla prywatnych gabinetów i małych przychodni, posiadających kontakt z NFZ. Dokumentacja medyczna generowana jest w szybki i przejrzysty sposób w oparciu o zdefiniowane i w pełni edytowalne szablony i formularze. Oprogramowanie GLR wspiera użytkownika w rozliczeniach z NFZ i pacjentami prywatnymi.
 • KS-SOMED - Zintegrowany System Informatyczny Obsługi średnich i dużych Przychodni. Somed doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy przychodni, rejestracji pacjentów do lekarzy i gabinetów, ewidencji i rozliczania umów komercyjnych i zawartych z NFZ. Elektroniczne formularze medyczne umożliwiają szybkie i łatwe prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, zawierającej wyniki badań, zdjęcia RTG, wypisy ze szpitala. KS-SOMED jest platformą uwzględniającą mnogość i różnorodność procedur medycznych
 • Mediporta - to program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w nowoczesnej technologii – mobilny, dostępny 24h na dobę, wystarczy komputer lub tablet z dostępem do Internetu. Co bardzo ważne, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zachowujemy 100% bezpieczeństwa danych medycznych. Oprogramowanie Mediporta jest intuicyjne i proste w obsłudze
 • KS-BLOZ - Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.
 • WIZYTA LEKARSKA - Medyczna aplikacja mobilna dla Lekarza. Jest to aplikacja dedykowana lekarzom, którzy pracują w przychodni oraz poza nią w celu wspomagania czynności wykonywanych podczas pracy. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta – generowanie skierowań, recept, zwolnień, uzupełnianie wywiadów itp. z dowolnego miejsca w placówce jak i poza nią (np. w domu pacjenta) oraz bez względu na dostęp do Internetu. Aplikacja automatycznie synchronizuje dane z systemem medycznym wykorzystywanym w placówce, zapewniając tym samym dostęp do bieżących informacji.
 • WIZYTA PIELĘGNIARSKA - Medyczna aplikacja mobilne dla pielęgniarki. Jest to aplikacja dedykowana pielęgniarkom, które pracują w przychodni oraz poza nią w celu wspomagania czynności wykonywanych podczas pracy. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta – realizacja czynności pielęgniarskich w systemie, uzupełnianie wywiadów pielęgniarskich, bilansów, patronaży itp. z dowolnego miejsca w placówce jak i poza nią (np. w domu pacjenta) oraz bez względu na dostęp do Internetu. Aplikacja automatycznie synchronizuje dane z systemem medycznym wykorzystywanym w placówce, zapewniając tym samym dostęp do bieżących informacji.
 • WIZYTA POŁOŻNEJ - Medyczna aplikacja mobilne dla położnej. Jest to aplikacja dedykowana położnym, które pracują w przychodni oraz poza nią w celu wspomagania czynności wykonywanych podczas pracy. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta z dowolnego miejsca w placówce jak i poza nią (np. w domu pacjenta) oraz bez względu na dostęp do Internetu. Aplikacja automatycznie synchronizuje dane z systemem medycznym wykorzystywanym w placówce, zapewniając tym samym dostęp do bieżących informacji.
SYSTEM OBSŁUGI LABORATORIUM
 • KS-SOLAB – kompleksowa informatyzacja laboratorium: począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badań, przez procesy pre-analityczne, aż do zatwierdzenia wyników, wydania ich pacjentowi i rozliczenie finansowe. Elastyczność systemu pod względem konfiguracyjnym pozwala na jego daleko posuniętą indywidualizację i dostosowanie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych. System KS-SOLAB jest oprogramowaniem zintegrowanym, co oznacza wspomaganie kluczowych etapów realizacji badania. Elementem silnie wyróżniającym system na rynku jest kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik identyfikacji materiałów badanych i druków skierowań możliwa jest redukcja czasochłonnej fazy pre- i postanalitycznej do niezbędnego minimum. Wymiernym efektem wdrożenia systemu KS-SOLAB będzie podniesienie standardów obsługi pacjentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych badań i kosztów z nimi związanych, a co za tym idzie sprawne i precyzyjne kierowanie jednostką.
SYSTEMY OBSŁUGI SZPITALA
 • KS-MEDIS – obsługa szpitala. Pierwsze spójne połączenie wspomagania procesów medycznych i administracyjnych szpitala za pomocą jednego systemu. Kilkadziesiąt modułów zostało zaprojektowanych w ten sposób, aby informatyzować wszystkie komórki organizacyjne szpitala. 
 • KS-ASW – Apteka szpitalna, to system wspierający codzienną pracę farmaceuty związaną z wydaniem, zamawianiem leków oraz zarządzaniem magazynami. Umożliwia także prowadzenie długoterminowych przetargów, generowanie analiz, zestawień oraz rozliczeń.
 • KS-BLOZ - Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.
 • OBCHÓD LEKARSKI - Medyczna aplikacja mobilna dla lekarza. To aplikacja stworzona z myślą o lekarzach pracujących w szpitalu, która w niezwykle wygodny i prosty sposób wspomaga czynności wykonywane podczas obchodu lekarskiego. Dzięki aplikacji mobilnej elektroniczne zlecenia lekarskie, przeglądanie dokumentacji medycznej nie muszą już być wykonywane przy komputerze. Wszystkie te czynności można wykonać teraz bezpośrednio przy pacjencie.
 • OBCHÓD PIELĘGNIARSKI - Medyczna aplikacja mobilna dla pielęgniarki. To aplikacja stworzona z myślą o pielęgniarkach pracujących w szpitalu, która w niezwykle wygodny i prosty sposób wspomaga czynności wykonywane podczas obchodu pielęgniarskiego. Dzięki tej aplikacji mobilnej realizacja przez pielęgniarki elektronicznych zleceń lekarskich, przeglądanie i wypełnianie dokumentacji medycznej nie muszą już być wykonywane przy komputerze. Wszystkie te czynności można wykonać teraz bezpośrednio przy pacjencie.
OSOZ - OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA
 • OSOZ - Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Dostęp do pełnej historii leczenia pacjenta zgromadzonej na internetowym koncie zdrowotnym, rejestracja on-line wraz z wysyłką powiadomień SMS dla pacjentów, zlecenia i wyniki badań laboratoryjnych, automatyczna kontrola interakcji i uczuleń oraz możliwość wprowadzania zdrowotnych programów lojalnościowych - rozwiązania OSOZ skierowane do placówek medycznych.
 • SYSTEMY CENTRALNE, P1, NFZ, ZUS PUE – Oferujemy Państwu pomoc w zakresie dostosowania i współpracy aplikacji z systemami Centralnymi oraz pomoc w ich obsłudze i zarządzaniu w ramach placówki.
SYSTEMY KSIĘGOWE, KADRY, PŁACE, ŚRODKI TRWAŁE
 • KS-FKW - System finansowo-księgowy KS-FKW stanowi integralną cześć kompleksowego rozwiązania biznesowego dedykowanego na rynek medycyny i farmacji. Jest to narzędzie, które pozwala na automatyzację procesów księgowania dokumentów. Oprócz podstawowych funkcji, którymi jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja podatkowa oraz zarządcza, system dostarcza dodatkowych mechanizmów: Pełna automatyzacja procesów księgowania; Kontrola zobowiązań i należności kontrahentów wraz z automatycznym rozliczaniem; Budowanie przekrojowych analiz biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia;     Narzędzie do tworzenie własnych zestawień w oparciu o zestawienia definiowalne; Kompleksowa obsługa Ksiąg Rachunkowych; Integracja z innymi systemami – indywidualne podejście do klienta;     Niezawodna i bezpieczna baza danych
 • KS-ZZL - System wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi. KS-ZZL to produkt kompleksowy skierowany do jednostek takich jak szpitale, przychodnie, hurtownie farmaceutyczne czy sieci aptek. Program oferuje obsługę indywidualnych harmonogramów czasu pracy, wniosków urlopowych, wniosków premiowych itp. za pomocą przeglądarki www lub aplikacji mobilnych. Pozwala to kadrze zarządzającej różnego szczebla na elastyczne planowanie pracy oraz szybkie reagowanie na zmiany. Ponadto KS-ZZL daje pracownikom możliwość, również za pomocą przeglądarki www, wglądu w informacje takie jak: paski wynagrodzeń, bilans wykorzystania urlopu wypoczynkowego, absencje, wystawione deklaracje podatkowe, dokumenty związane z pracownikiem takie jak umowa o pracę itp.
 • KS-ESM - System ewidencji środków majątkowych. System Ewidencji Środków Majątkowych może zostać wykorzystany w każdym obszarze działalności gospodarczej opartej nie tylko o środki własne, ale również o dotacje i darowizny. Narzędzie jest zintegrowane z systemem finansowo-księgowym i umożliwia przekazywanie danych dotyczących przychodów i kosztów z podziałem na dotacje. System KS-ESM wykorzystywany w medycynie wspiera proces zarządzania zmianami sprzętu medycznego wg klasyfikacji zgodnej z potrzebami NFZ. Dodatkowo może wspierać proces wyliczania normatywów procedur medycznych o dane sprzętu medycznego zarejestrowane w karcie majątku trwałego.

 

SERWERY i SIECI

Zapewniamy najefektywniejszy dobór narzędzi z zakresu technologii informatycznych pozwalających zbudować rozwiązanie umożliwiające spełnienie wymagań i osiągnięcie przez klienta przewagi konkurencyjnej. Pomagamy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania skalowane do wymagań Klienta.

 • Serwery i systemy pamięci masowych – Fujitsu, Hewlett Packard, Dell, Lenovo – najnowsze rozwiązania wszystkich wiodących producentów serwerów i macierzy przeznaczone do środowisk serwerowych
 • Systemy operacyjne – Microsoft, Linux
 • Platformy wirtualizacyjne – wirtualizacja i konsolidacja serwerów, sieci oraz pamięci masowych – Microsoft, Proxmox, Vmware
 • Rozwiązania sieciowe - kompleksowe portfolio produktów dla sieci przewodowych i bezprzewodowych dostosowane do wymagań klienta, od małych firm do wielkich instytucji.
 • Systemy gwarantowanego zasilania awaryjnego (UPS) - oparte na jednostkach podtrzymujących, systemy zasilania z modułami akumulatorowymi oraz modularne systemy zasilania.
SPRZĘT KOMPUTEROWY, PERYFERIA I OPROGRAMOWANIE
 • Komputery, notebooki, tablety, drukarki
 • Sprzęt fiskalny – kasy i drukarki fiskalne
 • Certyfikaty i czytniki kart kryptograficznych
 • Oprogramowanie biurowe
 • Systemy identyfikacji i znakowania drukarki kodów, drukarki opasek, czytniki, materiały eksploatacyjne
BEZPIECZEŃSTWO IT

Oferujemy Państwu sprzęt, oprogramowanie i usługi związane z zachowaniem Cyberbezpieczeństwa.
Elementami takich systemów są między innymi:

 • Systemy zabezpieczeń komputerów i serwerów – oprogramowanie firewall, antywirusowe, antymalware.
 • Systemy monitorowania ruchu sieciowego i prewencji przed atakami – systemy UTM, Firewall
 • Systemy kopii zapasowych i środowisk testowych
 • Systemy monitorowania pracy środowiska teleinformatycznego.
 • Audyty bezpieczeństwa.
STAŁA OBSŁUGA SERWISOWA

Dla naszych Klientów oferujemy umowy Stałej Obsługi Serwisowej.

W ramach umowy serwisowej Klient może otrzymać:

 • Wsparcie techniczne realizowane na miejscu u Klienta lub w formie konsultacji telefonicznych i usług zdalnego pulpitu w określonych w umowie godzinach.
 • Dedykowanego opiekuna.
 • Dedykowany zespól konsultantów serwisowych.
 • Gwarantowane czasy reakcji na zgłoszony problem.
 • Gwarantowane czasy naprawy zgłoszonego problemu.
Kamsoft partner
Zyxel logo
Microsoft
Fujitsu logo
ESET logo
QNAP logo