bank obrazek

Banki

Nasza firma od wielu lat współpracuje z Bankami Spółdzielczymi w Polsce integrując systemy finansowo-księgowe klientów ze środowiskiem informatycznym banku. Świadczymy szeroką gamę usług związanych z projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań serwerowych, opartych na systemach Linuxowych i Windowsowych. Jako autoryzowany Partner firmy Novum sprawujemy nadzór informatyczny w zakresie eksploatacji systemu NOE Novum Bank Enterprise włączając w to pełną sprawozdawczość bankową.

System Novum

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Firmy NOVUM.

Świadczymy kompleksową obsługę oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE:

 • Instalacja, konfiguracja oprogramowania
 • Wdrażanie sprawozdawczości obowiązkowej
 • Bieżąca obsługa i stały nadzór nad oprogramowaniem oraz bazami danych

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Bieżąca obsługa systemu (nowy pracownik)
 • Parametryzacja modułów – zaawansowane dane systemowe np. Hurtowania danych
 • Sprawozdawczość obowiązkowa FINREP, COREP. Itp.
Audyty infrastruktury IT

Audyt bezpieczeństwa to weryfikacja i ocena wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do normy, standardu lub regulacji prawnych. Audyt odgrywa kluczową rolę w niezależnej ocenie istniejących zabezpieczeń, jak i wspiera organizację w zrozumieniu i przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom w dzisiejszym świecie.

Oferujemy:

 •     Audyt sieci dostępnej z Internetu:  jest to rodzaj testów penetracyjnych. Skierowany na bezpieczeństwo serwerów, infrastruktury oraz oprogramowania dostępnego z zewnątrz sieci biurowej.
 •     Audyt sieci wewnętrznej skierowany jest na bezpieczeństwo danych firmowych przed niewłaściwą ingerencją pracownika bądź ich fizyczną utratę.

Podczas wykonywania testów, poddawane analizie są również procedury wewnętrzne firmy m.in.:

 •     polityka bezpieczeństwa,
 •     prawa dostępu pracowników,
 •     systemy przeciwdziałające utracie danych.
Monitoring infrastruktury IT

Ciągłość funkcjonowania usług informatycznych jest krytyczną wartością dla każdej organizacji. Przerwa w dostępie do usług bezpośrednio powoduje straty finansowe. Jednym ze sposobów na te problemy jest monitoring infrastruktury IT.
W Bankach Spółdzielczych wdrażamy system BackONII który powstał w 2009 roku pod potrzeby Banków Spółdzielczych i od tego czasu jest sukcesywnie rozwijany pod ich potrzeby.
Jest to kompleksowy System zapewniający bezpieczeństwo systemów informatycznych, stworzony i ukierunkowany dla Banków Spółdzielczych. System oferuje szereg funkcji m.in. do skutecznego monitoringu sieci WAN, ewidencji sprzętu, oprogramowania, czy zapewnienia kopii bezpieczeństwa aplikacji użytkownika końcowego.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

 •     kopie bezpieczeństwa on-line dokumentów i aplikacji użytkownika końcowego,
 •     cykliczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa do Ośrodka Zapasowego,
 •     monitoring on-line zasobów dyskowych, wydajności usług sieciowych i obciążenia,
 •     monitoring on-line parametrów środowiskowych pomieszczeń serwerowni,
 •     automatyczny wydruk Książki serwisowej dla każdej Stacji roboczej,
 •     automatyczna ewidencja Sprzętu i Oprogramowania,
 •     serwer Syslog i SNMP z możliwością zakładania dowolnych pułapek,
 •     ewidencja i blokada przeglądanych stron internetowych,
 •     nadzór nad nieautoryzowanym użyciem urządzeń USB,
 •     ewidencja zapisywanych plików na napędy USB,
 •     nadzór on-line nad stanem Replikacji NBE,
RODO

Zewnętrzny inspektor ochrony danych - Outsourcing IOD

 • doradztwo w zakresie przepisów i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych
 • prowadzenie audytów zgodności organizacji klienta z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami składającymi się na kompleksową politykę bezpieczeństwa danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń zwiększających świadomość pracowników nt. obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • pomoc w opracowywaniu procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 • uczestniczenie w procesie rozpatrywania wniosków dotyczących praw osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • audyty RODO

Zgodnie z przepisami RODO w ramach outsourcingu IOD, wykonywane byłyby również następujące obowiązki:

 • informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO
 • współpraca z organem nadzorczym
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
Obsługa IT

Świadczymy kompleksową obsługę IT dla Banków Spółdzielczych:

 • Doradztwo w zakresie konfiguracji rozwiązań sprzętowych
 • Administracja infrastrukturą teleinformatyczną
 • Podnoszenie bezpieczeństwa IT
 • Administracja środowiskiem bazodanowym
 • Wdrożenie serwerowych systemów wirtualnych
 • Projektowanie rozległych sieci komputerowych
Bezpieczeństwo IT

Zmienność zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz konieczność podnoszenia bezpieczeństwa infrastruktury, to dzisiaj podstawowe wyzwania. Bezpieczeństwo sieci i aplikacji to gwarancja ochrony zasobów, danych oraz reputacji każdej organizacji. Prawidłowo działająca sieć jest podstawą funkcjonowania całej firmy. Firewalle nowej generacji czy systemy analityki ruchu sieciowego zapewniają kontrolę oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Oferowane przez Nas rozwiązania umożliwiają kompleksowe zabezpieczenie sieci:

 •     Systemy zapór sieciowych firewall,
 •     Wykrywanie włamań (IPS),
 •     Zapory pocztowe, filtrowanie URL,
 •     Virtualne sieci prywatne (VPN),
 •     Systemy zaawansowanej ochrony antywirusowej,
 •     Nagrywanie sesji zdalnych i administracyjnych.

Ponadto oferujemy:

 •     Audyty bezpieczeństwa IT,
 •     Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy systemów zabezpieczeń IT.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wdrażamy rozwiązania wspomagające wykonywanie analiz sprawozdawczości obowiązkowej:

 • Opracowujemy własne arkusze dostosowane do sprawozdawczości obowiązkowej
 • Konfigurujemy system bankowy, kalkulacje wszystkich arkuszy sprawozdawczych oraz zarządczych

Wdrażamy moduł Hurtownia Danych:

 • Przygotowanie systemu – przygotowanie danych
 • Uruchomienie i konfiguracja modułu
 • Przygotowanie własnych rozwiązań sprawozdawczych: kostek - agregatów danych, widoków, raportowania do pliku
 • Weryfikacja poprawności działania – usuwanie błędów
 • Konfiguracja pakietów sprawozdawczych
 • Tworzenie autorskich rozwiązań
Novum logo
Zyxel logo
Dagma logo
ESET logo
Fujitsu logo